Maha Mrityunjaya Mantra

oṃ tryambakaṃ yajāmahe
sugandhiṃ puṣṭivardhanam
urvārukamiva bandhanān
mṛtyormukṣīya māmṛtāt

We worship the three-eyed One (Lord Shiva)
Who is fragrant and who nourishes well all beings.
As the cucumber is severed from its bondage (the creeper).
May He liberate us from death for the sake of immortality.

Om. Wir verehren den Dreiäugigen (Lord Shiva)
der wohlduftend ist und alle Lebewesen nährt.
Wie die reife Gurke von der Pflanze getrennt wird.
So möge Er uns befreien vom Tod, um zur Unsterblichkeit zu gelangen.

Czcimy trójokiego Jednego (Pana Shivę)
Który jest pachnący i który dobrze odżywia wszystkie istoty.
Jak ogórek odcięty z niewoli pnączy.
Niech On wyzwoli nas od śmierci ku nieśmiertelności.

Meaning given by Gurudev:

O Lord, please make me free, give me constant awareness of the inner Self, and I will feel constant immortality and liberation.

Die von Gurudev gegebene Bedeutung:

O Herr, bitte mach mich frei, gib mir ständiges Gewahrsein des inneren Selbst, und ich werde stetige Unsterblichkeit und Befreiung spüren.

Znaczenie podane przez Gurudewę:

O Panie, proszę, uwolnij mnie, daj mi stałą świadomość wewnętrznej Jaźni, a będę odczuwał stałą nieśmiertelność i wyzwolenie.

en_GB